W ostatnich latach naukowcy zwracali uwagę na potencjał amoniaku, jako obiecującego środka do wychwytywania ditlenku węgla z różnych strumieni gazowych. Zastosowanie roztworu amoniakalnego do absorpcji CO2 znalazło zastosowanie w sektorze chemicznym, w którym to przemysł sodowy jest znaczącym emitentem CO2. W procesach sodowych, obejmujących wytwarzanie sody amoniakalnej, sody oczyszczonej, czy nawet wapna nawozowego, znaczącym źródłem emisji ditlenku węgla do atmosfery są strumienie gazów resztkowych. Emisja ta może być źródłem istotnych kosztów związanych z opłatami środowiskowymi. Mając na uwadze, że surowcami podstawowymi do procesu produkcji sody metodą Solvaya są: kamień wapienny (CaCO3) i solanka (NaCl), natomiast pomocniczymi: koks/węgiel i woda amoniakalna, zespół ITPE wspólnie z R&D Ciech, znalazł wykorzystanie roztworu amoniakalnego do absorpcji CO2 w procesie produkcyjnym. Pomysł został potwierdzony kilkoma patentami, a o jednym z nich pisaliśmy w ostatnich miesiącach tutaj: Innowacyjne rozwiązania w redukcji emisji CO2 – dziewiąty patent przyznany! – ITPE.

W opracowanej technologii procesowy kondensat amoniakalny został wykorzystany do absorpcji CO2 z produkcyjnych gazów odlotowych. Po nasyceniu CO2 kondensat ten został ponownie wprowadzony do procesu produkcyjnego, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia surowca w postaci kamienia wapiennego. Stechiometrycznie rzecz ujmując, uniknięcie emisji jednego kilograma CO2 pozwoliło zaoszczędzić około 2,27 kg wapienia w procesie produkcyjnym.

W kwietniu ukazał się online artykuł w czasopiśmie Chemical Engineering Research and Design (IF 3.9), przedstawiający wstępne wyniki i wnioski z eksploatacji nowej instalacji pilotażowej. Artykuł jest dostępny za darmo do 24 maja pod linkiem: https://authors.elsevier.com/a/1itAux-vucARhPrzygotował: Aleksander Krótki
Zakład Transformacji Energetycznej