InformacjeInstytut od 2005 roku jest organizatorem badań biegłości w zakresie analiz węgla kamiennego, biomasy, węgla brunatnego, koksu i odpadów paleniskowych. W 2008 roku PCA, w dokumencie DAPT-01 określiło wymagania dotyczące uzyskania certyfikatu akredytacji przez organizatorów badań biegłości. W tym samym roku w ITPE (poprzednio IChPW) wyodrębniono strukturę Ośrodka Badań Biegłości (OBB) oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem systemu zarządzania zgodnego z ILAC-G13:08/2007.
W grudniu 2010 roku Ośrodek Badań Biegłości ITPE (poprzednio IChPW) otrzymał certyfikat akredytacji ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI nr PT 004. W 2011 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011. W styczniu 2012 roku Ośrodek Badań Biegłości  otrzymał certyfikat akredytacji Organizatora Badań Biegłości potwierdzający spełnienie wymagań w/w normy.

Należy zaznaczyć, że OBB był pierwszym i jedynym w Polsce akredytowanym organizatorem programów badań biegłości w zakresie analiz biomasy do celów energetycznych, węgla brunatnego, koksu z węgla kamiennego oraz stałych ubocznych produktów spalania.

Ośrodek Badań Biegłości IChPW obecnie jako jedyny w kraju organizuje międzynarodowe badania biegłości w zakresie analiz koksu z udziałem laboratoriów z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz badania węgla brunatnego.

Zakres akredytacji obejmuje programy badań biegłości w zakresie analiz:

  • węgla kamiennego, węgla brunatnego, biomasy do celów energetycznych,
  • koksu z węgla kamiennego,
  • stałych ubocznych produktów spalania,
  • stałych paliw wtórnych i odpadów palnych,
  • mazutu i oleju opałowego lekkiego,
  • kamienia wapiennego i gipsu.

Elektroniczne Biuro Obsługi UczestnikaebouPlatforma umożliwiająca kompleksową obsługę rund badań biegłości organizowanych przez Ośrodek Badań Biegłości ITPE.
Platforma pozwala na planowanie i zarządzanie etapami realizacji rundy badania biegłości.
Wszystkie działania związane z uczestnictwem w rundach badań biegłości wraz z komunikacją realizowane są poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika.
Platforma została wyposażona w system podpowiedzi kontekstowych.
Wszystkie strony posiadają w dolnej części obszar podpowiedzi, w którym w momencie otwarcia wyświetlana jest informacja opisująca przeznaczenie i sposób obsługi poszczególnych elementów.

Kontakt:Kordynator – dr hab. inż. Sławomir Stelmach, profesor Instytutu
tel. 32/621 63 00, sstelmach@itpe.pl
 
Mariusz Mastalerz Z-ca Koordynatora – mgr inż. Mariusz Mastalerz
tel. 32/621 62 34, mmastalerz@itpe.pl
 
Statystyk – mgr inż. Mateusz Kochel
tel. 32/621 65 53, e-mail: mkochel@itpe.pl