Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rundach badań biegłości PT organizowanych przez akredytowany Ośrodek Badań Biegłości Instytutu Technologii Paliw i Energii (PT004).

Oferujemy rundy w zakresie badań węgla kamiennego, węgla brunatnego, biomasy stosowanej na cele energetyczne, odpadu paleniskowego, stałych paliw wtórnych i odpadów palnych, mazutu i oleju opałowego lekkiego, koksu z węgla kamiennego, gipsu i kamienia wapiennego.

 

Plan realizacji badań biegłości na rok 2024 dostępny jest tutaj.

 

Zasadniczym potwierdzeniem kompetencji technicznych laboratorium jest pozytywny wynik uzyskany w badaniach biegłości PT realizowanych najczęściej poprzez badania międzylaboratoryjne. Realizacja badań polega na analizie jednorodnego i stabilnego materiału, który w postaci próbek zostaje dostarczony uczestnikom badań. Wyniki badań próbek uzyskane przez uczestników podlegają analizie statystycznej i w postaci parametrycznej służą ocenie wykonanych przez uczestnika badań.

Uzyskanie pozytywnych wyników przez Uczestników badań biegłości pozwala na wzrost wzajemnego zaufania klientów, poszczególnych członków personelu laboratorium i jego kierownictwa.Przygotował: Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości ITPE
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym