Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w rundzie MA/6/2024 badań biegłości dotyczącej analiz mazutu i oleju opałowego lekkiego.

Zakres badań obejmuje następujące parametry jakościowe:

  • dla próbki oleju opałowego lekkiego zakres analityczny OP1:
    badania akredytowane: zawartość wody, siarki, węgla, wodoru, azotu oraz ciepła spalania, temperatura zapłonu (metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa oraz metoda otwartego tygla Clevelanda), lepkość dynamiczna Stabingera, lepkość kinematyczna, gęstość.
  • dla próbki oleju opałowego ciężkiego (mazut) zakres analityczny OP2:
    badania akredytowane: zawartość wody, siarki, węgla, wodoru, azotu oraz ciepła spalania, temperatura zapłonu (metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa oraz metoda otwartego tygla Clevelanda), lepkość dynamiczna Stabingera, lepkość kinematyczna, gęstość.

 

Runda MA/6/2024 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości MAZUT I OLEJ OPAŁOWY LEKKI, wydanie K z dnia 15.07.2022 r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania mazutu i oleju opałowego lekkiego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestników w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

  • dla próbki oleju opałowego lekkiego zakres analityczny OP1: 1800,00 zł netto
  •  dla próbki oleju opałowego ciężkiego (mazut) zakres analityczny OP2: 1800,00 zł netto

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi i zamówić próbkę poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Technologii Paliw i Energii, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia].

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rundy w przypadku gdy zgłoszona liczba uczestników jest zbyt mała do przeprowadzenia pełnej oceny statystycznej wyników zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2005.

 

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ITPE

Zapraszamy do udziału 

Harmonogram:

· przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 10.07.2024r.
· wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od dnia 11.07.2024r.
do dnia 12.07.2024r.
· wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 23.08.2024r.
· wysłanie drogą elektroniczną skanu podpisanego Arkusza wyników do Organizatora do dnia 28.08.2024r.
· wysłanie Raportu z badań biegłości Uczestnikowi do dnia 30.09.2024r.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:

dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ITPE –   Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 300
mgr inż. Mariusz Mastalerz –   Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
mgr inż. Mateusz Kochel –   Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 226
mgr inż. Edyta Misztal –   Ekspert techniczny, tel. (32) 271 00 41 wew. 238