3 czerwca we Fryburgu w Niemczech miał miejsce zjazd i warsztaty dla członków European Biochar Industry Consortium. EBI to organizacja typu non-profit, powołana aby promować i wspierać europejski przemysł biowęglowy, rozwijając go w kierunku prężnego, istotnego europejskiego sektora przemysłowego, a tym samym mającego istotny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi. Do głównych aktywności EBI należy:

  • Inicjatywa i wsparcie w kreowaniu i adaptacji regulacji prawnych dotyczących wytwarzania i wykorzystania biowęgla.
  • Dostarczanie odpowiednich informacji rynkowych oraz dla celów publikacyjnych.
  • Zwiększenie poziom świadomości na temat biowęgla oraz korzyści środowiskowych z jego stosowania.
  • Opracowywanie i rozwój naukowo uzasadnionych standardów dla biowęgla z uwzględnieniem różnych zastosowań przemysłowych.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z certyfikacją biowęgla, obecnym stanem rozwoju wiedzy, technologii i rynku w zakresie wytwarzania i wykorzystania biocharu w wielu dziedzinach gospodarki, identyfikacji potencjalnych kierunków dalszego rozwoju, a także sprawy związane z legislacją. Ze strony Instytutu w spotkaniu uczestniczył pracownik ZTK Michał Rejdak.

Osobą kontaktową ze strony Instytutu jest Michał Rejdak (tel: +606489831)

Więcej informacji o EBI.