Główni partnerzy naukowiWspółpraca w organizacjach naukowych  • Konsorcjum IATI – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
  • Sieć AIRCLIM-NET – Zanieczyszczenia powietrza/zmiany klimatu
  • Platformy technologiczne:
    • Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
    • Polska Platforma Technologiczna Stali

Obszary współpracypaliwaenergiaśrodowiskokoksownictwo