Z dniem 12.09.2018 r. Dyrek tor Instytutu Technologii Paliw i Energii (poprzednio Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla) wprowadza Politykę Otwartego Dostępu do publikacji naukowych w formie Zarządzenia 12/2018.

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrek tora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Otwartego Dostępu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu”

Polityka Otwartego Dostępu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu


W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla powołano Koordyna tora ds. Otwartego Dostępu.

Do zadań Koordyna tora ds. Otwartego Dostępu należy:

  • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w organizowanych m. in. przez MNiSW szkoleniach dotyczących Polityki Otwartego Dostępu,
  • pełnienie nadzoru nad wdrażaniem Polityki Otwartego Dostępu,
  • bieżąca ocena stanu wdrożenia Polityki Otwartego Dostępu w Instytucie i planowanie działań w tym zakresie,
  • doradztwo i wsparcie pracowników Instytutu w zakresie realizacji Polityki,
  • tworzenie i kwartalna aktualizacja „Wykazu sugerowanych czasopism Open Access” stanowiący załącznik do Planu działań objętych prawami własności intelektualnej.
  • tworzenie i publikowanie raportu z realizacji Polityki Otwartego Dostępu za rok poprzedni w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Raport Koordyna tora ds. Otwartego Dostępu za rok 2018

Raport Koordyna tora ds. Otwartego Dostępu za rok 2019

Raport Koordyna tora ds. Otwartego Dostępu za rok 2020

Raport Koordyna tora ds. Otwartego Dostępu za rok 2021


W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. wdrożonej Polityki Otwartego Dostępu prosimy o kontakt:

Dr inż. Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi – Koordyna tor

E-mail: mwojtaszek@itpe.pl

Tel.: +48 32 621 62 41


Od 15 września 2020 roku Instytut Technologii Paliw i Energii (dawniej Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) ma podpisane porozumienie afiliacyjne z wydawnictwem MDPI działającym w trybie Open Access. Porozumienie obejmuje współpracę z czasopismami Energies i Fuels. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.