labiomen nowyInstytut jest pomysłodawcą i założycielem sieci „LABIOMEN”. Celem działalności Sieci „LABIOMEN” jest utrzymanie wysokiej biegłości laboratoriów w zakresie oceny właściwości energetycznych paliw stałych, szczególnie biomasy, zapewnienie jednolitego systemu badań wymienionych paliw oraz bieżące implementacje w tych laboratoriach nowo opracowanych i wdrażanych norm krajowych i europejskich (PN i EN) w zakresie metodyki oceny właściwości energetycznych biomasy. Działalność Sieci ukierunkowana jest na zapewnienie zakładom produkującym energię należytej rzetelności w wystawianiu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz rozliczania uprawnień do emisji ditlenku węgla.

Informacje tylko dla Uczestników SieciTylko dla Uczestników Sieci LABIOMEN
Przystąpienie do Sieci LABIOMEN powoduje możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych (konieczny kontakt z webmasterem w celu nadania loginu i hasła dostępu do materiałów szkoleniowych- link w stopce strony).
Dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych dokumentów sieci LABIOMEN realizowany jest poprzez panel logowania.

Lista badań nadzorowanychW ramach działalności Sieci LABIOMEN prowadzone są nadzory nad przygotowaniem próbek oraz następującymi badaniami biomasy, węgla kamiennego i brunatnego:

  1. Oznaczanie zawartości wilgoci.
  2. Oznaczanie zawartości popiołu.
  3. Oznaczanie zawartości części lotnych.
  4. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej.
  5. Oznaczanie zawartości węgla całkowitego.
  6. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej.

KontaktJarosław Zuwała    Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sieci
prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała, 
tel. 32/271 51 52, fax. 32/271 08 09, e-mail: jzuwala@itpe.pl
     
Nina Bą torek-Giesa   Z-ca przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sieci
mgr Nina Bątorek-Giesa
tel. 32/621 62 12, e-mail: ngiesa@itpe.pl
     
    Sekretarz – mgr inż. Sandra Gałko
tel. 32/621 62 26, e-mail: sgalko@itpe.pl