Paliwa kopalne, odnawialne i alternatywne są podstawowymi substratami w procesie wytwarzania energii i ciepła.
Dogłębna wiedza na ich temat właściwości pozwala na unowocześnianie istniejących i tworzenie nowych technologii ich efektywnego i bezpiecznego ekologicznie wykorzystania.