Kompetencje:  • kompleksowe badania właściwości węgli koksowych, koksu oraz dodatków do wsadu,
  • technologie wytwarzania koksu,
  • labora toryjne testy procesu koksowania z wykorzystaniem instalacji Karbotest oraz półtechniczne w skali 40 kg,
  • badania labora toryjne, półtechniczne i przemysłowe procesów przygo towania mieszanki węglowej do procesu koksowania,
  • prognozowanie parametrów jakościowych koksu,
  • procedury komponowania mieszanek węglowych dla koksownictwa.

Pracujemy dla:am jsw koks

vic toria                               nova