Instalacja doświadczalnego koksowania KARBOtest - IChPW

Instalacja doświadczalnego koksowania KARBOtest

Stanowisko do oznaczania reakcyjności koksu wobec CO2 (CRI) oraz wytrzymałości po reakcyjności (CSR) - IChPW

Stanowisko do oznaczania reakcyjności koksu wobec CO2 (CRI) oraz wytrzymałości po reakcyjności (CSR)

Urządzenie do pomiaru ciśnienia rozprężania PREStest - IChPW

Urządzenie do pomiaru ciśnienia rozprężania PREStest