Zespół Laboratoriów Instytutu posiada akredytację od 1996 r. Pierwszy Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr L 81/1/96 nadany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, od 2001 r. proces akredytacji w Zespole Laboratoriów Instytutu prowadzony jest przez Polskie Centrum Akredytacji. Zespół Laboratoriów Instytutu posiadał i posiada nadal Certyfikat Akredytacji Nr AB 081 potwierdzający spełnienie wymagań normy: najpierw PN-EN ISO/IEC 17025:2001, od 2006 r. PN-EN ISO/ IEC 17025:2005, a obecnie PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.

W skład Zespołu Laboratoriów wchodzą:

Laboratoria wykonują również badania innych obiektów, nie będących w zakresie akredytacji.

Kontakt do Zespołu Laboratoriów:Sławomir Stelmach Kierownik Zespołu Laboratoriów – dr hab. inż. Sławomir Stelmach – profesor Instytutu
tel.: 32/621 63 00, email: sstelmach@itpe.pl
  
Teresa Kordas Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów, Kierownik ds. Jakości – dr inż. Teresa Kordas
tel. 32/621 62 25, e-mail: tkordas@itpe.pl
  
Mariusz Mastalerz Kierownik ds. Technicznych – mgr inż. Mariusz Mastalerz
tel. 32/621 62 34, mmastalerz@itpe.pl
  
Nina Bą torek-Giesa Z-ca Kierownika ds. Jakości i ds. Technicznych – mgr inż. Nina Bątorek-Giesa
tel. 32/621 62 12, e-mail: ngiesa@itpe.pl