cctw_logo2 przeźroczysteCENTRUM CZYSTYCH
TECHNOLOGII WĘGLOWYCHUruchomione we wrześniu 2012 Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW), powstało w wyniku realizacji Projektu P0IG.02.01.00-00-165/08. Jego budowa była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Na powierzchni ok. 2 ha zbudowano unikalny w Europie kompleks badawczy w skład którego wchodzą laboratoria i instalacje służące do badań termicznej konwersji węgla, biomasy i paliw alternatywnych oraz wytwarzania energii przy minimalnej emisji CO2. Infrastruktura badawcza umożliwia kompleksowe prowadzenie badań w różnej skali – od podstawowych badań laboratoryjnych, poprzez badania wielkolaboratoryjne do badań w skali pilotowej. Instalacje Centrum są skonstruowane modułowo, tzn. można je ze sobą sekwencyjnie łączyć w celu badania złożonych procesów technologicznych.

Najważniejsze instalacje CCTW to:

tabela cctw

W skład infrastruktury badawczej wchodzą także obiekty pomocnicze takie jak instalacje mediów technicznych, chłodnie wentyla torowe, zaplecze warsztatowe, które pozwala na bieżący serwis techniczny instalacji a także w razie potrzeby na ich modyfikację oraz powierzchnie magazynowe. Sterowanie procesami technologicznymi oraz kontrola parametrów pracy możliwa jest zarówno z poziomu instalacji jak i zdalnie.
Głównymi celami prac badawczych w Centrum są: zwiększenie sprawności procesów, zmniejszenie obciążenia ekologicznego generowanego przez procesy oraz poprawa ekonomiki procesów.


Kontakt:

Jarosław Zuwała prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała – Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
tel. 32/271 51 52, e-mail: jzuwala@itpe.pl
 

CCTWznak z GIG+2logaUE