Szanowni Państwo,

zmiany w o toczeniu naukowym i biznesowym Instytutu stają się coraz bardziej dynamiczne oraz stawiają nowe wyzwania Instytutowi działającemu na trudnym, konkurencyjnym rynku, niejako wymuszając tworzenie strategii, które pozwolą dostosować procesy operacyjne naszej organizacji do aktualnych wymagań społeczno-gospodarczych.

Mając to na uwadze, oraz fakt że zmiany organizacyjne w Instytucie są warunkiem jego rozwoju, w oparciu o zapisy ustawy o instytutach badawczych, 21 grudnia 2023 został wprowadzony w życie nowy Regulamin Organizacyjny Instytutu.

Nowa struktura organizacyjna Instytutu składa się z pięciu komórek podstawowych prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

 

Obszary działalności zakładów badawczych