Cieszymy się przyznaniem dziewiątego patentu w obszarze pozyskiwania CO2 z mieszanin gazowych, którego współautorami są nasi pracownicy. Patent ma tytuł A METHOD FOR LIMITING THE EMISSIONS OF CO2 IN SODA PROCESSES (EP 3363523 B1).

Rozwiązanie to, będące owocem współpracy z wiodącym producentem sody w Polsce – firmą CIECH, zostało opracowane w ramach projektu OPTYSODA w programie InnoChem.

To drugi patent zgłoszony w 2018 roku do Europejskiego Urzędu Patentowego, a koncentruje się on na ograniczaniu emisji CO2 poprzez implementację odpowiednich stref wychwytu, opartych na różnych metodach usuwania CO2. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, mamy nadzieję na wniesienie znaczącego wkładu w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój przemysłu sodowego.

Prawo do ww. patentów przysługuje firmie CIECH R&D Sp. z o.o.Przygotował: Adam Tatarczuk
Zakład Transformacji Energetycznej