Nie ustają problemy w przedsiębiorstwach należących do Liberty Steel. W piątek (21.06) sąd w Ostrawie podjął decyzję o postawieniu w stan upadłości huty Liberty Ostrava. Większość jednostek tej huty jest w stanie postoju od ubiegłego roku, wraz z postojem na gorąco dwóch baterii koksowniczych. Trzecia z baterii działających w 2023 roku została wyłączona z eksploatacji już w październiku. W grudniu ubiegłego roku LIBERTY STEEL GROUP informowała o planowanych zmianach restrukturyzacyjnych w ostrawskiej hucie, m.in. o ponownym uruchomieniu wielkiego pieca nr 3, efektywniejszym planowaniu produkcji, zwiększeniu mocy produkcyjnych w rentownych obszarach oraz sukcesywnej spłacie wierzycieli.

W warunkach trudnego rynku dla producentów stali w Europie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka przeprowadziła szczegółową analizę oferty produktowej, harmonogramu produkcji i kosztów Liberty Ostrava. Pomimo tych działań, również z utrzymywanym przez pół roku zabezpieczeniu sądowym od wierzycieli, działania te nie doprowadziły do ponownego uruchomienia huty.

Problemy istnieją również w polskim oddziale, w hucie Liberty w Częstochowie, gdzie 18 kwietnia został zarejestrowany wniosek o upadłość. Sąd gospodarczy we czwartek 20 czerwca 2024 r. zdecydował o ustanowieniu zarządu komisarycznego.

W kolejnym zakładzie na Węgrzech 12 czerwca rozpoczęto wygaszanie ostatnich baterii koksowniczych, które przez ostatnie pół roku utrzymywane były na minimalnych zdolnościach produkcyjnych.Przygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych