System kaucyjny opakowań w Polsce

Rada Ministrów, kierując się unijną dyrektywą dotyczącą redukcji wpływu niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko, przystosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. więcej