Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania publikacji do nowego numeru specjalnego czasopisma Sustainability (Wydawnictwo MDPI).

Tytuł tego numeru to Solid Waste Management and Recycling for a Sustainable World.

Redaktorem gościnnym tego wydania jest dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ITPE.

 

Zakres tematyczny przygotowywanego numeru specjalnego jest bardzo szeroki, a obejmuje m.in.

  • kwestie statystyczne dotyczące gospodarki odpadami stałymi,
  • nowe technologie recyklingu, zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • studia przypadków i analizy strategii gospodarki odpadami,
  • wpływ odpadów na środowisko i zdrowie ludzkie,
  • polityki i przepisy dotyczące odpadów i wiele innych

Termin zgłaszania publikacji do druku upływa 09.04.2025 r.

Czasopismo Sustainability jest uwzględnione w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Nauki z liczbą 100 punktów.

Szczegóły edycji:  Sustainability | Special Issue : Solid Waste Management and Recycling for a Sustainable World (mdpi.com)

Serdecznie zapraszamy