Szanowni Państwo,Zapraszamy do udziału w rundzie WB/27/2024 badań biegłości dotyczącej analiz węgla brunatnego.

Zakres badań podzielono na dwa zakresy analityczne:

WB1 zawartości: wilgoci w próbce analitycznej1), popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego2) oraz ciepła spalania,

WB2 zawartości: części lotnych2), chloru całkowitego2), fluoru całkowitego2), rtęci2).

1) nie będzie prowadzona wskaźnikowa ocena wyników dla tego parametru
2) poza zakresem akredytacji OBB.

Runda badań biegłości WB/27/2024 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY, wydanie K z dnia 15.07.2022r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania węgla brunatnego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

W bieżącej rundzie badań biegłości rozsyłana będzie analityczna próbka węgla brunatnego.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres WB1 – 1000,00 zł netto
– Zakres WB2 – 500,00 zł netto.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi i zamówić próbkę poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Uwaga:

– Zakres WK1 –  Dla członków sieci LABIOMEN koszt zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy. Wymagane zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

– Zakres WK2Dla wszystkich uczestników wymagane przesłanie zlecenia na wykonanie usługi i zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Technologii Paliw i Energii, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia].

Zlecenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu Potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

  • okoliczności mogących rzutować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
  • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ITPE

Zapraszamy do udziałuHarmonogram:

·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU do dnia 12.04.2024r.
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od dnia 15.04.2024r.
do dnia 16.04.2024r.
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 06.05.2024r.
·   wysłanie skanu Arkusza wyników do Organizatora do dnia 13.05.2024r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU do dnia 31.05.2024r.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:

dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ITPE –   Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 300
mgr inż. Mariusz Mastalerz –   Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
mgr inż. Mateusz Kochel –   Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 226
mgr inż. Nina Bątorek-Giesa –   Ekspert techniczny, tel. (32) 271 00 41 wew. 212