Główni partnerzy naukowiWspółpraca w organizacjach naukowych i technologicznych  • Mazowiecka Dolina Wodorowa
  • Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa
  • Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
  • Konsorcjum IATI – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
  • Platformy technologiczne:
    • Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
    • Polska Platforma Technologiczna Stali

Obszary współpracypaliwaenergiaśrodowiskokoksownictwo