W ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit!” na bieżąco wspieramy śląskie gminy w działaniach kontrolnych i utrwalaniu dobrych praktyk w zakresie identyfikacji i monitoringu szczególnie uporczywych dla stanu powietrza obiektów na ich terenie. Dlatego w ramach tych działań w marcu br. w Chorzowie nasza ekipa pomiarowa przeprowadzała pokazowe pomiary emisji zanieczyszczeń z emitorów wskazanych przez lokalną Straż Miejską. Tego typu pokaz ma na celu zademonstrowanie lokalnym służbom środowiskowym możliwości pomiarowych czujników zanieczyszczeń zamontowanych na dronie w celu wykrycia incydentów spalania odpadów w palenisku domowym lub spalania paliw niekwalifikowanych.Przygotowała: Jolanta Telenga-Kopyczyńska
Zakład Ochrony Powietrza