25 czerwca Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wdrażające potwierdzające wydłużenie obecnego środka zabezpieczenia stali (tzw. safeguard) na kolejne dwa lata, do czerwca 2026 r.

Safeguard jest uzasadnionym działaniem polityki handlowej Unii Europejskiej w odpowiedzi na ciągły wzrost importu stali, spowodowany czynnikami zewnętrznymi.

Suma kwot importowych jest oparta na średnich danych ilościowych z lat poprzedzających rok ich wprowadzenia i jest niezależna od rozwoju całego rynku stali UE.

Decyzja KE jest zgodna z dochodzeniem, o które poproszono czternaście państw członkowskich UE, a które wykazało, że środek zabezpieczenia jest nadal konieczny, aby zapobiec poważnym negatywnym trendom produkcji przemysłu stalowego UE. Ponadto dochodzenie to wykazało, że przemysł UE dostosowuje się do wyższego poziomu importu.

Przedłużenie i korekty są uzasadnione kombinacją czynników, które spowodowały znaczną presję importową na rynek Unii:

  • wysokim poziomem globalnej nadwyżki stali i gwałtownym wzrostem eksportu z Chin do krajów trzecich, zwłaszcza w Azji, co spowodowało zwiększenie eksportu z tych krajów trzecich do UE,
  • zwiększoną liczbą środków obrony handlowej i innych restrykcyjnych środków handlowych nałożonych przez inne kraje trzecie,
  • znaczącym zmniejszeniem popytu w UE.

Źródło: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-prolongs-steel-safeguard-measure-until-june-2026-2024-06-25_enPrzygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych