W dniu 25 czerwca 2024 r. w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Katowicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Szula.

Obrona pracy przebiegła pomyślnie, a Komisja doktorska po posiedzeniu niejawnym ogłosiła, że wystąpi do Rady Naukowej GIG-PIB z wnioskiem o nadanie naszemu koledze stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Komisja wystąpi również z wnioskiem (w ślad za wnioskiem dwójki recenzentów) o wyróżnienie przedmiotowej rozprawy.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała, a promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Iluk.

Recenzje rozprawy zostały opracowane przez dr hab. Anetę Magdziarz, prof. AGH, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pikonia z Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. Katarzynę Zarębską z Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Serdecznie gratulujemy Panu doktorowi Mateuszowi Szulowi!Przygotowała: Dominika Łukasiewicz
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym