Szkolenie w ramach działalności Sieci LABIOMEN 2024Kolejne spotkanie w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN już za nami.

W dniu 10 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00, odbyło się szkolenie pt.: Doskonalenie technik analitycznych badań właściwości paliw stałych (część 14).

Wydarzenie to było okazją do spotkania i dyskusji na tematy dotyczące między innymi: odnawialnych źródeł energii, badania właściwości biomasy stałej, badań biegłości oraz pobierania próbek paliw stałych.

W trakcie szkolenia wygłoszono następujące referaty:

  • Biometan – odnawialne źródło energii, A. Szymajda, Enea Ciepło Sp. z o.o. – Białystok;
  • Oznaczanie zawartości chloru w paliwach stałych, B. Jagustyn, N. Bątorek-Giesa, ITPE – Zabrze;
  • Wybrane problemy techniczne dotyczące pobierania próbek paliw stałych, M. Mastalerz, ITPE – Zabrze;
  • Omówienie harmonogramu badań biegłości w roku 2024. Podsumowanie badań biegłości przeprowadzonych w roku 2023, M. Mastalerz, ITPE – Zabrze.

 

Instytut Technologii Paliw i Energii składa uczestnikom podziękowania za liczny udział w szkoleniu.Przygotowała: Nina Bątorek-Giesa
Laboratorium Chemii Analitycznej