Z radością informujemy, iż nasz pracownik, Janusz Lasek został Edytorem w czasopiśmie Frontiers in Energy Research i prowadzi obecnie dział poświęcony tematowi zastosowania amoniaku jako paliwa i nośnika energii w systemach energetycznych (Hot Topic: Ammonia as a Fuel and Energy Carrier in Power Plants, CHP and Heating Plants – Achieving Progress in Technology Readiness Level).

Szczególną uwagę poświęcono stanowi rozwoju tej technologii (TRL). Temat ten został zaklasyfikowany przez Edytorów Frontiers do tzw. zagadnień kluczowych (Hot Topic). Edytorami współpracującymi we wspomnianym temacie są prof. Yueh-Heng Li (National Cheng Kung University, Taiwan) oraz prof. Bilainu Oboirien (University of Johannesburg, RPA).

Amoniak postrzegany jest jako efektywny nośnik magazynowania wodoru. Niemniej zastosowanie amoniaku jako paliwa nadal stanowi wyzwanie ze względu na trudność w przeniesieniu technologii z laboratorium na skalę przemysłową. Pod względem magazynowania energii, amoniak wykazuje możliwość zmagazynowania wyższą o 50% (na jednostkę objętości) w porównaniu do sprężonego lub skroplonego wodoru. Ze względu na swoje unikalne właściwości i pilną potrzebę znalezienia efektywnych, bezemisyjnych i racjonalnych sposobów magazynowania energii, niezwykle ważne jest zajęcie się kluczowymi aspektami technologicznymi. Do tej pory naukowcy koncentrowali się głównie na eksperymentach w skali laboratoryjnej obejmujących spalanie mieszanek NH3/H2/CH4/N2. Obecną „lukę wiedzy” można by wypełnić, badając aspekty związane ze współspalaniem NH3 z biomasą, zastosowaniem NH3 w turbinach gazowych, wykorzystaniem NH3 jako paliwa w elektrowniach, elektrociepłowniach i instalacjach ciepłowniczych. Opracowywany zbiór artykułów ma na celu przedstawienie skutecznych strategii niezbędnych do osiągnięcia postępu w stosowaniu amoniaku jako paliwa w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń dotyczących aspektów technologicznych, środowiskowych i bezpieczeństwa takich rozwiązań.

 Przykładem działań podejmowanych w tym ważnym temacie są badania prowadzone w projekcie „Zastosowanie mieszanek amoniaku, wodoru i metanu w wielowariantowych systemach mikro-kogeneracyjnych o akronimie: MethaHydrAmmon, wybranego do finansowania w ramach X konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2022) przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Przygotował: Janusz Lasek
Zakład Transformacji Energetycznej