Opracowujemy i wdrażamy nowe technologie uczestnicząc w procesie rozwoju naszej cywilizacji. Rozwijamy kompetencje korzystając z naszej przeszłości oraz doświadczeń otoczenia. Efektywne uczestnictwo Instytutu w łańcuchu innowacyjnym jest dla nas największym wyzwaniem.