W każdym obszarze naszej działalności naukowej w sposób kompleksowy ujmujemy problematykę ochrony środowiska.
Dotyczy to zarówno przygo towania ekologicznych paliw do istniejących procesów, doskonalenia samych procesów jak i oczyszczania spalin i ścieków procesowych czy wychwytywania i wykorzystania ponownego CO2.