Kompetencje:  • kodyfikacja odpadów i sposoby ich zagospodarowania
  • technologie wykorzystania paliw wtórnych
  • technologie przygo towania i kompak towania odpadów
  • technologie termicznego przetwarzania odpadów (piroliza/zgazowanie)
  • systemy kontroli właściwości odpadów do zagospodarowania w energetyce
  • specjalizowane technologie unieszkodliwiania wybranych odpadów
  • analizy skutków zagospodarowania odpadów w energetyce
  • badania procesu suszenia osadów ściekowych i SRF
  • uwierzytelnianie spalarni odpadów jako instalacji do produkcji energii z OZE
  • prowadzenie prac wdrożeniowych oraz transfer technologii

Pracujemy dla:     mś

remondis    EDFsita-starol   alba logo_boruta