Kompetencje: • badania procesów usuwania CO2 ze spalin i gazów procesowych
 • niskoemisyjne technologie spalania i współspalania biomasy
 • analizy techniczne i ekonomiczno-finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie technologii usuwania CO2
 • ekspertyzy, prace studialne oraz doradztwo techniczno-ekonomiczne w zakresie technologii usuwania CO2
 • moni toring i bilansowanie emisji Hg z procesów spalania węgla
 • badania nad technologiami usuwania Hg z paliw stałych
 • analizy ryzyka występowania zanieczyszczeń środowiska
 • analizy ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi (raporty początkowe)
 • oceny instalacji przemysłowych na zgodność z wymaganiami BAT
 • przygo towania wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
 • modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wraz z optymalizacją nakładów na ograniczanie emisji zanieczyszczeń

Pracujemy dla:         agh-01