We wrześniu 2020 roku rozpoczęliśmy w Instytucie przygotowania do reorganizacji Instytutu, której pierwszym etapem była zmiana struktury organizacyjnej ukierunkowana na odzwierciedlenie poprzez nową nomenklaturę zakładów badawczych ich faktycznego zakresu działalności. Reorganizacja strukturalna (http://www.itpe.pl/zaklady-badawcze/) została wdrożona wiosną roku 2021.

Kolejnym etapem reorganizacji była zmiana nazwy Instytutu. Dotychczasowa nazwa, pomimo wieloletniej, ugruntowanej już rozpoznawalności w świecie nauki i przemysłu zarówno krajowego jak i europejskiego nie była reprezentatywna dla faktycznie realizowanej przez Instytut działalności. Poprzez tę nazwę Instytut był często postrzegany jako jednostka ukierunkowana wyłącznie na rozwiązywanie problemów właściwych wyłącznie sektorowi wydobywczemu

Nowa, zaproponowana przez nas nazwa Instytutu: Instytut Technologii Paliw i Energii (ang. Institute of Energy and Fuel Processing Technology), jest spójna z faktycznymi, bieżącymi obszarami naszej działalności. Instytut ukierunkowany jest w przeważającej mierze na działalność o charakterze technologicznym. Proekologiczne wytwarzanie i przetwarzanie paliw (naturalnych i przetworzonych – w tym syntetycznych – głównie stałych, ale także ciekłych i gazowych – w tym postrzeganego jako nośnik energii przyszłości wodoru) dla produkcji bądź magazynowania energii w procesach i syntezach chemicznych, to istotny obszar działania Instytutu, przy czym coraz większy nacisk kładziony jest w tym przypadku na paliwa pochodzenia innego niż kopalne. Pojęcie energii, które w powszechnym rozumieniu wiąże się ściśle z przemianami surowców i paliw w procesach technologicznych, stanowi zamknięcie logicznego ciągu paliwo-technologia-energia

Od 24 czerwca 2022 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (Dz.U.2022 r. poz. 1313)  nazwa Instytutu ulega zmianie na Instytut Technologii Paliw i Energii.

Autorzy: Jarosław Zuwała, Grzegorz Simla
kontakt: gsimla@itpe.pl