Prace Instytutu dla koksownictwa polegają na doskonaleniu nowoczesnej teorii i praktyki koksowania węgla, opracowywaniu narzędzi, procedur i produktów, które – wykorzystane w praktyce przemysłowej pozwalają na produkowanie koksu najwyższej jakości z dostępnych krajowych węgli koksowych, a tym samym podnoszą konkurencyjność produkcji koksu oraz ograniczają negatywne oddziaływania koksowni na środowisko.