Kompetencje:  • badania właściwości węgli koksujących
  • procedury komponowania mieszanek węglowych dla koksownictwa
  • badania wpływu dodatków na właściwości mieszanki wsadowej
  • technologie przygo towania węgla do koksowania
  • nadzór nad pobieraniem próbek paliw stałych u klienta – wykonywanie analiz rozjemczych

Pracujemy dla:jsw                       am

jsw koks                     vic toria

……..nova