Kompetencje:  • techniki eksploatacji i regulacji baterii koksowniczych
  • technologie budowy i modernizacji baterii koksowniczych
  • optymalizacja i au tomatyzacja pracy zespołów technologicznych
  • systemy moni torowania stanu technicznego baterii koksowniczej
  • system nadrzędnego sterowania pracą baterii koksowniczej
  • analizy ekonomiczne i audyty technologiczne
  • konsultacje, ekspertyzy, doradztwo

Pracujemy dla:amjsw koks

vic toria.                      …….nova

logo_okk    karrena       isd-dunaferr_logo

tz