Energia oraz ciepło jako sposób jej przekazywania jest najistotniejszym elementem wpływającym na rozwój naszej cywilizacji.
Pozyskiwanie energii z paliw kopalnych i otaczającego nas środowiska ma wiele form.
Działania Instytutu koncentrują się na rozwoju niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii, obejmujących zarówno technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i wykorzystania CO2, jak i technologie pozyskiwania energii i ciepła ze źródeł odnawialnych.