Udostępniamy Państwu materiały konferencyjne w stosunku do których autorzy wyrazili zgodę na publikacje:

  1. Europejskie koksownictwo 2023 ? B.Mertas (ITPE)
  2. Petrografia jako niedocenione narzędzie wsparcia w rozwiązywaniu dylematów technologicznych ? M.Wojtaszek-Kalaitzidi (ITPE)
  3. Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczych systemu ubijanego ? ImproStamp ? M.Hajdun, P.Fudała, B.Smółka, J.Wiertelorz, M.Mazurek (JSW Nowe Projekty S.A.), M.Klejnowski, J.Kulczycki, R.Dzierżęga (JSW KOKS S.A.), K.Ignasiak, M.Rejdak, A.Czardybon (ITPE)
  4. Life-prolongation jako niezbędne działania dla efektywnej wieloletniej eksploatacji baterii koksowniczych ? G.Jakubina, B.Mertas (ITPE)
  5. Nowe technologie wyłożenia ogniotrwałego ściany w baterii koksowniczej ? S. Zych (HUT-Serwis)