Honorowy patronat nad XXXI Konferencją KOKSOWNICTWO 2023 objął Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.