W dniach 28-29 września w hotelu Klimczok w Szczyrku odbyła się XXXI Konferencja KOKSOWNICTWO, nad którą honorowy patronat objął Minister Aktywów Państwowych, p. Jacek Sasin. Konferencja dała możliwość zapoznania się uczestnikom z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych wyzwań stawianych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.

Konferencja jak w poprzednim roku podzielona była na obszary i obejmowała tematy:

 • Strategiczne problemy koksownictwa:
  • Europejskie koksownictwo 2023 – B.Mertas (ITPE)
  • Petrografia jako niedocenione narzędzie wsparcia w rozwiązywaniu dylematów technologicznych – M.Rejdak (ITPE)
 • Panel ekspertów:
  • Jak długo gospodarka UE i świata będzie potrzebować koksu ?
  • Czy polityka klimatyczna UE doprowadzi do masowego zamykania koksowni ?
  • Czy zakłócenia światowych łańcuchów dostaw (węgiel koksowy, koks, stal) będą szansą dla polskich koksowni ?
  • Koksownia jako źródło zanieczyszczeń powietrza – zamykać instalacje czy je modernizować ?
 • Panele tematyczne zatytułowane:
  • Informacje o polskich koksowniach:
   • JSW KOKS S.A.: Koksownia Jadwiga, Koksownia Radlin, Koksownia Przyjaźń
   • ArcelorMittal Poland S.A.: Oddział Zdzieszowice, Oddział Kraków
   • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
   • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.
  • Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczych systemu ubijanego – ImproStamp – M.Hajdun, P.Fudała, B.Smółka, J.Wiertelorz, M.Mazurek (JSW Nowe Projekty S.A.), M.Klejnowski, J.Kulczycki, R.Dzierżęga (JSW KOKS S.A.), K.Ignasiak, M.Rejdak, A.Czardybon (ITPE)
  • Life Prologation
   • Life-prolongation jako niezbędne działania dla efektywnej wieloletniej eksploatacji baterii koksowniczych G. Jakubina, B.Mertas (ITPE)
   • Nowe technologie wyłożenia ogniotrwałego ściany w baterii koksowniczej – S. Zych (HUT-Serwis)
  • Transformacja sektora koksowniczego na tle Mapy Trendów 2023 – moderator K.Ignasiak (ITPE)

W konferencji aktywny udział wzięło ponad 160 przedstawicieli wszystkich firm z branży produkującej koks w Polsce, wspierających branżę koksowniczą oraz goście z Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Brazylii.