A. SobolewskiSzanowne Koleżanki i Koledzy, 

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXXI konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2023, która w tym roku odbędzie się w dniach 28-29 września w Hotelu Klimczok Resort & SPA w Szczyrku.

Wierzę, że Konferencja ta jak co roku stanie się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych rozwiązań inżynierskich.

Instytut Technologii Paliw i Energii oraz S towarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od 30 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

Koksownictwo stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju. Polska od szeregu lat jest kluczowym producentem koksu w UE. W roku bieżącym jubileuszowa konferencja odbędzie się w dniach od 28-29 września 2023r. w Hotelu Klimczok Resort & SPA w Szczyrku i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.  Podczas konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym oraz prace koksownii w zmiennych uwarunkowaniach gospodarki światowej.

  • Jak długo gospodarka UE i świata będzie potrzebować koksu?
  • Czy polityka klimatyczna UE doprowadzi do masowego zamykania koksowni?
  • Czy zakłócenia światowych łańcuchów dostaw (węgiel koksowy, koks, stal) będą szansą dla polskich koksowni?
  • Koksownia jako źródło zanieczyszczeń powietrza –  zamykać instalacje czy je modernizować?

To tylko niektóre z pytań, na które będziemy – mamy nadzieję w licznym gronie starać się odpowiedzieć podczas obrad KOKSOWNICTWO 2023

Jesteśmy przekonani, że nasze spotkanie w ramach dialogu technologicznego Polska ? Świat otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w zakresie informatyzacji jak i modernizacji procesu koksowania.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, dzielenie się doświadczeniem i zapoznanie z rozwiązaniami technologicznymi wdrożonymi w innych podmiotach to naturalny proces na drodze postępu technicznego. Dzięki współpracy i wymianie informacji nasza działalność produkcyjna staje się doskonalsza, bardziej efektywna i bezpieczniejsza środowiskowo.

W imieniu Zarządu Oddziału Karbochemii SITPH serdecznie zapraszam na KOKSOWNICTWO 2023!

Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii
Prezes Oddziału Karbochemii SITPH