28 września 2023 r. (czwartek)

od   12.00 Rejestracja uczestników
14.00 15.00 Obiad – restauracja Impresja, I p.
15.00 15.15 Przywitanie Gości i Uczestników – otwarcie XXXI konferencji – A. Sobolewski (ITPE) – sala „Audiowizualna”, III p.
15.15 18.00 STRATEGICZNE PROBLEMY KOKSOWNICTWA – referaty plenarne – sala „Audiowizualna”, III p.
15.15 15.45 Europejskie koksownictwo 2023  B. Mertas (ITPE)
15.45 16.15 Petrografia jako niedocenione narzędzie wsparcia w rozwiązywaniu dylematów technologicznych
– M.Wojtaszek-Kalaitzidi (ITPE)
16.15 16.45 Przerwa kawowa – sala „Audiowizualna”, lobby III p.
16.45 18.00 Panel ekspertów
     
 • Jak długo gospodarka UE i świata będzie potrzebować koksu?
     
 • Czy polityka klimatyczna UE doprowadzi do masowego zamykania koksowni?
     
 • Czy zakłócenia światowych łańcuchów dostaw (węgiel koksowy, koks, stal) będą szansą dla polskich koksowni?
     
 • Koksownia jako źródło zanieczyszczeń powietrza ? zamykać instalacje czy je modernizować?
19.00 20.00 Występ artystyczny  sala ?Bankietowa?, I p.
20.00   Uroczysta kolacja  sala ?Bankietowa?, I p.

29 września 2023 r. (piątek)

8.00 9.30 Śniadanie
9.30 13.30 Panele tematyczne – sala „Audiowizualna”, III p.
9.30 10.30 Informacje o polskich koksowniach
     
 • JSW KOKS S.A.: Koksownia Jadwiga, Radlin, Przyjaźń
 • ArcelorMittal Poland: Oddział Zdzieszowice, Kraków
 • Koksownia Bytom Sp. z o.o.
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.
10.30 11.00 Wymeldowanie uczestników z pokoi hotelowych
Przerwa kawowa  sala ?Audiowizualna?, lobby, III p.
11.00 11.30 Technologia wytwarzania wsadu węglowego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii koksowniczych systemu ubijanego  ImproStamp – M. Hajdun, P. Fudała, B. Smółka, J. Wiertelorz, M. Mazurek (JSW Nowe Projekty S.A.), M. Klejnowski, J. Kulczycki, R. Dzierżęga (JSW KOKS S.A.), K. Ignasiak, M. Rejdak, A. Czardybon (ITPE)
11.30 12.30 Life-Prologation
     
 • Life-prolongation jako niezbędne działania dla efektywnej wieloletniej eksploatacji baterii koksowniczych  G. Jakubina, B. Mertas (ITPE)
     
 • Nowe technologie wyłożenia ogniotrwałego ściany w baterii koksowniczej  S. Zych (HUT-Serwis)
     
 • Fused silicate ? Coke Oven End Flue and Through Wall Repairs: COMPAC COKE BLOCK  A. Nadolski, J. Soonius (Refratec Sp. z o.o.)
12.30 13.30 Transformacja sektora koksowniczego na tle Mapy Trendów 2023  moderator K. Ignasiak (ITPE)
13.30 14.00 Podsumowanie i zakończenie XXXI konferencji KOKSOWNICTWO 2023 – A. Sobolewski (ITPE)
14.00 15.00 Obiad – restauracja Impresja, I p.
od   15.00 Wyjazd uczestników
       
       
       
Program
konferencji 
–>