Jak donosi serwis Kallanish Indie rozważają wprowadzenie limitów importowych na koks, w szczególności o zawartości popiołu <18%, z wyłączeniem koksiku i koksu niskofosforowego. Zwiększony napływ koksu – w szczególności z Australii, Chin, Kolumbii, Indonezji, Japonii, Polski i Rosji – istotnie wpływa na sytuację wewnętrzną na rynku indyjskim. Zgodnie z indyjskimi danymi celnymi import koksu w latach 2020-2023 wzrósł o 47%, osiągając poziom 3,83 miliona ton.

Limity mają być ustanowione na poziomie 2,85 mln t, z czego 1,013 mln t dla Polski. Wniosek taki ma złożyć indyjski Directorate General of Trade Remedies, który jest organem quasi-sądowym, i który podejmuje niezależne dochodzenia przed wydaniem zaleceń dla rządu centralnego. Jest to krajowy organ administracji w zakresie podejmowania handlowych środków zaradczych, w tym antydumpingowych oraz środków zabezpieczeń rynku wewnętrznego.

Więcej informacji na stronie.Przygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych