Stanowisko testowe ITPEW tym roku Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPE) przeprowadził intensywne badania eksperymentalne nad oczyszczaniem, odparowywaniem i krystalizacją soli sodowo-potasowej z solankowych ścieków przemysłowych. Badania zatężania przeprowadzono przy użyciu pilotowych urządzeń wyparnych o wydajności ok. 1,55 m3 destylatu na dobę. Ścieki przed procesem krystalizacji były poddawane oczyszczaniu w różnych ciągach technologicznych, mających na celu wytworzenie kilku różniących się składem soli sodowo-potasowej.

Wynikiem przeprowadzonych badań było potwierdzenie technicznej wykonalności oczyszczania ścieków solankowych według zaproponowanych przez ITPE koncepcji technologicznych oraz wyprodukowanie około 80 kg soli, która posłuży klientowi do realizacji własnych testów technologicznych.

ITPE prowadzi prace badawcze oraz koncepcyjne w obszarze Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Nasza działalność obejmuje wsparcie przedsiębiorstw w optymalizacji procesów oraz w implementacji rozwiązań mających na celu zamknięcie obiegów przemysłowych.

Dodatkowo, dysponujemy dedykowanym zakładem specjalizującym się w konsultingu z zakresu GOZ, który oferuje ekspercką pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktuPrzygotował: Mateusz Kochel   32 621 65 53
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym