W dniach 7-9 maja 2024 r, w Katowicach, odbył się XVI Europejski Kongres Gospodarczy, który stanowi kluczowe forum wymiany myśli i doświadczeń dla liderów biznesu, ekspertów branżowych oraz decydentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przez trzy dni uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych panelach dyskusyjnych, które były organizowane dla gości z Polski, jak i świata. Misją Kongresu jest wspieranie współpracy międzynarodowej, a jego uczestnicy skupiają się na najbardziej palących tematach, które mają wpływ na dalszy rozwój ekonomiczny i społeczny kontynentu. Jest on platformą dla dialogu, który ma na celu kształtowanie lepszej przyszłości dla Europy.

W trakcie Kongresu poruszano następujące zagadnienia:

  1. Europa, geopolityka i gospodarka

Dwudziesta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej była okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz przyszłością integracji europejskiej. Dyskutowano o różnych scenariuszach pogłębiania współpracy między państwami członkowskimi oraz przygotowaniach do potencjalnego rozszerzenia Unii. Omówiono także multikryzys, nowe zagrożenia i kwestie odporności, a także wsparcie dla Ukrainy na jej drodze do Europy, w tym plany odbudowy.

  1. Energia, transformacja, bezpieczeństwo

Przedmiotem dyskusji była nowa definicja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, oczekiwania biznesu i inwestorów względem transformacji sektora energii. Rozważano perspektywy dla energetyki zielonej i rozproszonej oraz przyszłość odnawialnych źródeł energii (OZE). Technologie wspierające ekologiczny rozwój oraz sposoby zapewnienia stabilności i elastyczności systemu energetycznego, w tym rola węgla, gazu, energii ze źródeł odnawialnych i atomowej.

  1. Klimat i zrównoważona gospodarka

Analizowana była polityka klimatyczna i jej wpływ na gospodarkę. Dyskutowano o zielonych inwestycjach, roli sektora finansowego w ich finansowaniu oraz o kwestiach związanych z ESG (Environmental, Social, and Governance) w strategiach firm. Poruszono również temat greenwashingu i sposobów jego unikania, a także motywacje i transparentność działań w zielonym biznesie oraz rolę dużych podmiotów i form sektora finansowego w dekarbonizacji gospodarki.

  1. Cyfrowa gospodarka, nowe technologie

Przedstawiono najważniejsze trendy technologiczne przyszłości i omówiono, w jakie technologie warto inwestować. Sztuczna inteligencja jako symbol cyfrowej rewolucji była jednym z głównych tematów. Dyskutowano o zapotrzebowaniu na technologie w kontekście zielonej transformacji i efektywności energetycznej.

  1. Inwestycje i finanse

Analizowane były warunki, motywy decyzyjne i finansowanie inwestycji prywatnych. Omówiono Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i inne unijne źródła środków rozwojowych. Dyskutowano o europejskich priorytetach w kontekście polskiego potencjału i potrzeb inwestycyjnych, w tym infrastruktury, zrównoważonej gospodarki, odporności, wiedzy, cyfryzacji i innowacyjności.

  1. Prawo a gospodarka

Przedmiotem analizy był system wymiaru sprawiedliwości w Polsce i jego wpływ na działalność gospodarczą. Dyskutowano o stabilizacji otoczenia prawnego gospodarki, procesie legislacyjnym i jego skutkach dla gospodarki, przewlekłości procedur sądowych oraz o sposobach uzdrowienia relacji państwo-biznes.

  1. Migracje, różnorodność, rynek pracy

Omawiane były trendy migracyjne jako wyzwanie dla Europy, polityka migracyjna na szczeblu unijnym i krajowym oraz rola migrantów na rynku pracy. Dyskutowano o kwalifikacjach, adaptacji, prawie i procedurach dotyczących migrantów, a także o różnorodności i inkluzywności jako trendzie społecznym wpływającym na zarządzanie zespołami.

Powyższe tematy odzwierciedlają szeroki zakres kwestii, które są istotne dla przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej.

W tym doniosłym wydarzeniu organizowanym na Śląsku brali również udział – jak w każdej jego poprzedniej edycji – przedstawiciele Instytutu Technologii Paliw i Energii.Przygotowała: Sandra Gałko
Laboratorium Chemii Analitycznej