25 kwietnia w Hotelu Stok w Wiśle miały miejsce warsztaty zorganizowane w ramach projektu BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production: Production and use of bio-coke in metallurgy – is it realistic?

Projekt realizowany był przez polsko-norweskie konsorcjum w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021(Norway Grants). W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Technologii Paliw i Energi z Zabrza (koordynator), SINTEF z Trondheim (partner badawczy), producent żelazostopów Eramet Norway AS oraz producent koksu Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o.

Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło blisko 80 uczestników z 13 krajów, przedstawicieli branż związanych z produkcją i technologiami wytwarzania węgla drzewnego, biocharu/biocarbonu, producentów koksu i żelazostopów, firmy zajmujące się obrotem wspomnianymi surowcami, jak i przedstawicieli sektora B+R związanego ze wspomnianą tematyką.

Tematyka poruszana na seminarium dotyczyła możliwości przemysłowego wytwarzania i zastosowania bio-koksu, jako zamiennika klasycznego koksu metalurgicznego. Wykorzystanie bio-koksu – hybrydowego reduktora – wytwarzanego na bazie mieszaniny węgli koksowych, będących surowcem krytycznym oraz surowców pochodzenia biomasowego, w tym biocarbonu, które uznawane są za zeroemisyjne, pozwoliłaby znacząco ograniczyć emisje CO2 z procesów wykorzystujących klasyczne surowce pochodzenia kopalnego.

Podczas warsztatów wygłoszonych zostało 15 niezwykle interesujących referatów. W ramach seminarium uczestnicy zapoznali się z technologicznymi aspektami wytwarzania bio-koksu, rolą reduktorów węglowych w procesach metalurgicznych i związanych z tym niuansów technologicznych, dostępnymi i rozwijanymi technologiami wytwarzania biocharu/biocarbonu, ich parametrów jakościowych, a także z zagadnieniami dotyczącymi uwarunkowań środowiskowych i prawnych (dyrektywy unijne RED II i RED III) związanych z szeroko pojętą problematyką surowców odnawialnych. Kulminacyjnym punktem warsztatów był otwarty panel dyskusyjny, w którym eksperci poruszali tematy związane z bieżącą sytuacją dot. rozwoju rynku zrównoważonych surowców odnawialnych, potencjalnych możliwości jego stymulacji, dostępności bazy surowcowej dla wytwarzania biokarbonu, w tym źródeł alternatywnych dla biomasy leśnej.

Warsztaty były doskonałym miejscem do dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia rozwoju zrównoważonej, przyjaznej środowisku gospodarki, do wymiany poglądów i spostrzeżeń, a także do nawiązania nowych relacji biznesowych, które mamy nadzieję zaprocentują w przyszłości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczne przybycie i aktywny udział w warsztatach!Przygotował: Michał Rejdak
Zakład Technologii Koksowniczych