Po Parlamencie Europejskim także Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt wprowadzenia nowej normy emisji spalin Euro 7.

W myśl przegłosowanego w Parlamencie Europejskim dokumentu od lipca 2030 r. – a nie od połowy 2025 r., jak wynikało z bardziej radykalnej propozycji Brukseli, obowiązywała będzie nowa norma Euro 7. W 2030 r. regulacje obejmą samochody osobowe oraz dostawcze, a rok później również autobusy i pojazdy ciężarowe.

Co zawiera nowa norma i co to dla nas oznacza?  • Emisja spalin

Dla samochodów osobowych i dostawczych utrzymane zostaną obecne limity emisji spalin i warunki testowe określone w Euro 6. Jeśli zaś chodzi o autobusy i ciężarówki, zostaną zastosowane bardziej rygorystyczne limity emisji spalin (np. zawartość NOx – 260 mg/kWh) oraz określone będą limity dla nowych, dotychczas nieuregulowanych związków, jak podtlenek azotu (N₂O). Dla aut osobowych po raz pierwszy w UE pojawią się również limity dla emisji cząstek stałych PM10.

  • Inne emisje

W normie Euro 7 pojawi się również wymóg dotrzymania maksymalnej emisji cząstek stałych PM10 produkowanych na skutek zużywania się klocków hamulcowych i opon. Dla aut elektrycznych będą to 3 mg/km, dla spalinowych samochodów osobowych, hybryd i aut wodorowych 7 mg/km, a dla dużych vanów i aut dostawczych 11 mg/km.

  • Trwałość

Obecna norma Euro 6 stanowi, że parametry dotyczące czystości spalin muszą być zachowywane przynajmniej przez osiem lat lub do pokonania 100 tys. km. Według normy Euro 7 parametry oczyszczania spalin mają utrzymywać się przynajmniej przez 10 lat lub do pokonania 200 tys. km.

Ponadto wraz z normą Euro 7 po raz pierwszy pojawią się regulacje w zakresie zużycia baterii trakcyjnych samochodów. Na przykład w przypadku osobowych aut elektrycznych i hybryd producent będzie musiał zagwarantować, że trwałość zastosowanego akumulatora, rozumiana jako utrzymanie min. 80% jego pierwotnej pojemności, zostanie zachowana do pięciu lat lub pokonania 100 tys. km, a w perspektywie ośmiu lat lub po przejechaniu 160 tys. km akumulatory zachowają min. 72% pojemności.

  • Informacja

Norma Euro 7 wprowadza w życie również tzw. ekologiczny paszport pojazdu. Dokument ten zawierać będzie informacje na temat efektywności środowiskowej pojazdu w momencie jego pierwszej rejestracji. Informacje zawarte w paszporcie dotyczyć mają np. limitów emisji zanieczyszczeń, emisji CO2, zużycia paliwa i energii elektrycznej, zasięgu elektrycznego czy trwałości akumulatora.

  • Koszty

Nowe regulacje spowodują nieuchronnie wzrost kosztów produkcji aut, które ostatecznie zostaną przerzucone na klientów.

Komisja Europejska oszacowała, że koszt produkcji samochodu osobowego z silnikiem benzynowym wzrośnie o prawie 200 euro, a samochodu z silnikiem Diesla o około 450 euro.

Stanowisko Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów w tej kwestii wskazuje jednak, że nowe przepisy mogą podnieść koszty produkcji samochodów osobowych z silnikami benzynowymi o niemal 2 tys. euro, a z silnikami Diesla o 2,6 tys. euro.Przygotował: Waldemar Ostrowski    
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym