W dniu 24 kwietnia 2024 r. w ITPE odbyło się spotkanie w ramach projektu pt. Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure (akronim HESS). Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich partnerów projektowych: Wydziałów Górniczego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, VSB – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Premogovnik Velenje d.o.o. ze Słowenii oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii. Celem projektu HESS jest opracowanie Hybrydowego Systemu Magazynowania Energii z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej, składającego się z systemu szczytowo-pompowego, sprężonego gazu oraz energii cieplnej. Projekt HESS, którego liderem jest ITPE, jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel – RFCS), nr umowy 10111280.
Głównym celem spotkania było omówienie wyników prac otrzymanych w ramach WP.2. Identyfikacja infrastruktury pogórniczej do wykorzystania w systemie HESS potwierdzających osiągnięcie kamienia milowego MS.1. Rozpoznanie szybów kopalnianych i zbiorników wodnych do implementacji HESS. Przedstawiono również bieżący stan realizacji prac w ramach WP.3. Magazynowanie energii w systemach szczytowo-pompowych oraz WP.4. Magazynowanie energii w systemach sprężonego gazu.Przygotował: K.Supernok
Zakład Transformacji Energetycznej