Miniony tydzień w Poznaniu obfitował w kluczowe wydarzenia dla przemysłu, rozwoju i nauki. Przedstawiciele Instytutu Technologii Paliw i Energii mieli zaszczyt uczestniczyć w dwóch ważnych forach – H2POLAND&NetZero oraz Kongresie Carbon Capture.

Podczas Kongresu Carbon Capture, w sesji TECHNOLOGIA I PRAKTYKA – GOTOWE ROZWIĄZANIA, Adam Tatarczuk przedstawił wyzwania i osiągnięcia ITPE w usuwaniu CO2 z emisji przemysłowych, podkreślając znaczenie innowacji w technologiach wychwytu CO2.

Następnie, podczas H2POLAND&NetZero Forum dyrektor, Aleksander Sobolewski, otworzył sesję PALIWA SYNTETYCZNE, prezentując możliwości wytwarzania paliw syntetycznych z zielonego wodoru. Adam Tatarczuk kontynuował temat, omawiając możliwości produkcji syntetycznego metanu i metanolu poprzez uwodornienie CO2. Sesję zakończyła inspirująca debata na temat przyszłości paliw syntetycznych, której moderatorem był Aleksander Sobolewski. Dyskusja ta przyciągnęła wielu uczestników, dając znakomitą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w te ważne dyskusje, które mają ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.Przygotował: Adam Tatarczuk
Zakład Transformacji Energii