Ekologiczne paliwo lotnicze, nazywane także SAF (Sustainable Aviation Fuel) to nowoczesne rozwiązanie ukierunkowane na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z sektora lotniczego, wpisujące się z ideologię gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozwój produkcji SAF jest podyktowany chęcią ograniczania emisyjności sektora lotniczego, co jest wymuszone m.in. zapisami pakietu „fit for 55”, w którym zadeklarowano systematyczny wzrost wykorzystania ekologicznych paliw lotniczych. Zgodnie z ambitnym planem Unii, udział SAF w całkowitym zużyciu paliw lotniczych będzie wzrastał co 5 lat i będzie wynosił odpowiednio: 2% od 2025 roku, 6% w 2030 roku, 20% w 2035 roku, 34% w 2040 roku, 42% w 2045 roku oraz 70% w 2050 roku. Ponadto określona część mieszanki paliwowej (1,2% w 2030, 2% w 2032, 5% w 2035 i stopniowo osiągając 35% w 2050) musi obejmować paliwa syntetyczne, takie jak e-kerosen.

Zgodnie z nowymi przepisami, termin „zrównoważone paliwa lotnicze” będzie obejmował paliwa syntetyczne, niektóre biopaliwa produkowane z pozostałości rolnych lub leśnych, alg, bioodpadów, zużytego oleju spożywczego lub niektórych tłuszczów zwierzęcych. Paliwa lotnicze z recyklingu produkowane z gazów odlotowych i odpadów tworzyw sztucznych są również uważane za „ekologiczne”.

Aby spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymogi narzucane przez UE, firmy w Europie i na świecie rozwijają coraz nowsze i efektywniejsze metody produkcji SAF. Wśród realizowanych nowych projektów można wyróżnić m.in. planowaną na terenie jednej z chińskich rafinerii instalację do produkcji SAF z lokalnych odpadów (zużyte oleje oraz tłuszcze zwierzęce), budowaną przez firmę TotalEnergies wspólnie z SINOPEC.


Wykorzystując posiadane kompetencje ITPE realizuje ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, oferując m.in. opracowania koncepcji, analizy i studia, a także badania eksperymentalne w zakresie produkcji ekologicznych paliw z wykorzystaniem odpadów. W powyższym zakresie w Instytucie realizowane były m.in. takie międzynarodowe projekty badawcze jak Heat to Fuel, LIG2LIQ oraz EnCat.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ich rezultatami.Przygotował: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Źródła:
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230911IPR04913/70-ekologicznego-paliwa-lotniczego-na-lotniskach-do-2050
https://totalenergies.com/media/news/press-releases/china-totalenergies-and-sinopec-join-forces-produce-sustainable-jet-fuel