Pracownicy Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE) przeprowadzili intensywne 32-godzinne badania, których celem była analiza składu gazu koksowniczego na obiekcie rzeczywistym. Badania obejmowały określenie stężeń głównych składników gazu, tj. H2, O2, CO, CH4, CO2, C2H4 oraz jego zanieczyszczeń takich jak: H2S, COS, CH3SH, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) i BTX (benzen, toluen, ksylen).

Instytut dysponuje analizatorami gazów online umożliwiającymi monitorowanie składu gazów procesowych w czasie rzeczywistym, jak również laboratorium wyposażonym w specjalistyczny sprzęt do analizy pobranych próbek gazowych.

Zespół ekspertów jest gotowy do całodobowego poboru próbek oraz ich natychmiastowej analizy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniami składu gazów serdecznie zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz kompleksowe podejście do potrzeb klienta. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i możliwościach współpracy. Razem możemy przyczynić się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa procesu produkcyjnego.Przygotował: Szymon Dobras
Zakład Transformacji Energetycznej