Nowe przepisy umożliwią UE ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, również z kopalń węgla kamiennego, w celu osiągnięcia celów klimatycznych UE i poprawę jakości powietrza.

Nowe rozporządzenie jest pierwszym elementem przepisów UE mających na celu ograniczenie emisji metanu i obejmuje bezpośrednie emisje metanu z sektorów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego oraz z bio-metanu po jego wprowadzeniu do sieci gazowej.

W zakresie węgla kamiennego potwierdzono, że kraje UE muszą ciągle mierzyć i zgłaszać emisje metanu uwalnianego podczas eksploatacji podziemnych i odkrywkowych kopalń. Ponadto będą musiały założyć publiczny rejestr zamkniętych lub porzuconych w ciągu ostatnich 70 lat kopalń i określić ich emisje, z wyjątkiem kopalń, które były zalane od ponad 10 lat. Spalanie na pochodni takiego metanu zostanie zakazane od 1 stycznia 2025 r., a wentylacja zostanie zakazana od 1 stycznia 2027 r.

W trakcie negocjacji nowych przepisów, podniesiono limit emisji z 0,5 do 5 ton metanu na tysiąc ton wydobywanego węgla kamiennego. Dodatkowo zmieniono również zapis, dzięki czemu limit ma dotyczyć operatora kopalń, a nie pojedynczej kopalni, tak jak to pierwotnie zaproponowano. Zmieniono także kary na opłaty, które w postaci inwestycji środowiskowych będą mogły wrócić do operatorów. Dodatkowo, aktualnie wyłączono z regulacji węgiel koksowy, który jest wpisany na listę surowców krytycznych UE.

Więcej informacji na stronie: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240408IPR20309/methane-parliament-adopts-new-law-to-reduce-emissions-from-energy-sectorPrzygotował: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych