Pod koniec marca 2024 r. w Rybniku zainaugurowano projekt, którego celem jest wieloletnia transformacja Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybnicki Okręg Wodorowy. Porozumienie o współpracy badawczo-naukowej zostało podpisane pomiędzy: Politechniką Śląską, Miastem Rybnik oraz PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o., producentem i dostawcą pojazdów tankowanych wodorem.

Porozumienie określa zasady współpracy na linii biznes-samorząd terytorialny -placówka naukowa. Jej celem jest m.in. badanie procesu eksploatacji autobusów zasilanych wodorem, zużycia wodoru w trakcie ich eksploatacji, wydajności tego rodzaju środka transportu i określenie możliwości wprowadzenia dalszych ulepszeń [1, 2]. Jest to kolejny krok miasta w zakresie transformacji energetycznej – Rybnik posiada pierwszą na Śląsku stację tankowania zielonego wodoru oraz flotę 20 autobusów wodorowych NESO bus [3, 4].

Z ramienia Politechniki Śląskiej, w wydarzeniu inaugurującym udział wzięli prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Przewodniczący Rady Naukowej ITPE) oraz dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. PŚ, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku. Wśród uczestników znaleźli się również Piotr Kuczera (prezydent miasta Rybnik), Joanna Pauly (przedstawicielka Ministerstwa Przemysłu, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych) oraz Maciej Nietopiel (prezes Zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o.).

Instytut Technologii Paliw i Energii reprezentował Sekretarz Naukowy dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ITPE.Przygotował: Rafał Fryza
Zakład Transformacji Energetycznej

Źródła:

  • https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/rusza-row-20
  • https://gospodarka.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/w-rybniku-zainaugurowany-zostal-projekt-row-20–przedsiewziecie-okreslajace-wodorowa-przyszlosc-rybnika
  • https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/w-rybniku-zatankujesz-wodor
  • https://wodor.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/w-rybniku-juz-dziala-pierwsza-na-slasku-stacja-tankowania-wodorem-